About Me

posted on 28 Oct 2007 17:35 by cottontown

ชื่อ : ฝ้าย
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
เมลล์ : cottonun@gmail.com

อดีต : อนุบาลผึ้งน้อย, ชลประทานวิทยา, สตรีนนทบุรี, เตรียมอุดมศึกษา, คณะทันตะ มช.
          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.
ปัจจุบัน : วิศวกร ณ โตโยต้า TMAP-EM
ความฝัน : มีบ้านริมทะเล และนั่งทำงานที่บ้าน... ลัลลา

ชอบ : กิน, เที่ยว, ดูรายการโปรด, วาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์, exteen
ไม่ชอบ : เสียตังค์ ...